Regressio on matka menneisyyteen

Posted Posted in Yleinen

Sana ”regressio” viittaa englannin kieliseen verbiin ”to regress”, mikä tarkoittaa palaamista joko  aikaisempaan tai vähemmän kehittyneeseen tilaan (”return to a former or less developed state”). Regressio on myös hypnoterapeutin tyokalu, jolla hoidettava palautetaan mielen tasolla aikaisempaan aikaan esim. edelliseen elämään tai lapsuuteen hypnoosin avulla (”return mentally to a former stage of life or a supposed […]